Wat is een 0-meting?

In dit artikel lees je meer over de berekening van de 0-meting en hoe je deze gebruikt om je vooruitgang te zien.

De 0-meting, ook wel baseline genoemd, laat zien hoeveel er op jouw locatie wordt weggegooid voordat jullie actief beginnen met voedselafval verminderen. Met behulp van de 0-meting kun je gericht doelen stellen en achteraf laten zien hoeveel impact je hebt gemaakt.

De 0-meting is je startpositie.


In het dashboard is de nulmeting als stippellijn weergegeven in een grafiek bij de impact tile
De doorlopende lijn wordt ook wel de trendlijn genoemd. Dit staat gelijk aan jullie totale voedselafval. Zodra de trendline onder de 0-meting komt, wordt er voedselafval bespaard.  

Screenshot 2022-05-16 at 15.51.00

Hoe wordt deze 0-meting berekend?

De 0-meting wordt per dag berekend gedurende de eerste vier volledige weken. Het gaat om het totaal gewicht aan voedsel dat je per week weggooit. Snijafval behoort niet tot voedselverspilling en is daarom niet meegerekend in de 0-meting. Het is dus belangrijk dat je in de eerste weken goed je voedselafval fotografeert zodat duidelijk is welk onderdeel van het afval snijafval is.

Wil je je 0-meting opnieuw berekenen omdat de eerste vier weken niet representatief zijn voor jouw locatie? Neem dan contact op met jouw customer success manager of mail naar success@orbisk.com


Kom je er toch niet uit na het lezen van dit artikel? Mail naar support@orbisk.com met je vraag of neem telefonisch contact op via +31 302270651